Skip to content
Datum: 30-05-2024
Click on the slide!

Ontwikkeling

Click on the slide!

Bouwmanagement

Click on the slide!

OOR bouwmanagement

Click on the slide!

Ontwerp

Click on the slide!

Realisatie

Aanbestedingsfase PDF Print E-mail
Voor de uitvoering van het werk zullen meerdere partijen benaderd worden om een aanbieding te maken. Het is mogelijk om het gehele werk aan één aannemer op te dragen.
Afhankelijk van de aard van het werk, de verlangde kwaliteit en de wensen van de opdrachtgever, kan er echter ook voor gekozen worden om het werk aan meerdere partijen (bijvoorbeeld de bouwkundige werkzaamheden aan een bouwkundige aannemer en de installatie's aan een installateur) op te dragen.

In deze fase worden door de opdrachtgever en OOR bouwmanagement partijen geselecteerd die een offerte uit mogen brengen. Hierbij let OOR bouwmanagement er op dat deze partijen in staat zijn om het werk naar behoren uit te voeren.

De uitvoerende partijen maken hun offerte aan de hand van de stukken welke in de besteksfase geproduceerd zijn.

Nadat de offertes ingediend zijn, worden deze door OOR bouwmanagement gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Zo nodig wordt er aanvullende informatie opgevraagd. Nadat de offertes allen gelijkwaardig zijn, worden ze met de opdrachtgever besproken. Aan de hand hiervan worden samen met de opdrachtgever de uitvoerende partijen geselecteerd.

Deze wijze van aanbesteden leidt er enerzijds toe dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat de werkzaamheden aan partijen opgedragen worden waarin hij en OOR bouwmanagement vertrouwen hebben. Anderzijds hebben deze partijen hun offertes kunnen baseren op eenduidige en volledige informatie, waardoor er naderhand geen discussies ontstaan over de aard en omvang van het uit te voeren werk.

Meer informatie? Vragen? Neem contact met ons op, klik hier...