Skip to content
Datum: 30-05-2024
Click on the slide!

Ontwerp

Click on the slide!

Bouwmanagement

Click on the slide!

OOR bouwmanagement

Click on the slide!

Ontwikkeling

Click on the slide!

Realisatie

Besteksfase PDF Print E-mail
In deze fase wordt het project zodanig gedetailleerd uitgewerkt dat het voor aannemers mogelijk is om een goede prijs te bepalen. Hierbij is het van belang dat alle stukken eenduidig, volledig en op elkaar afgestemd zijn. Alleen dan zijn aannemers in staat om aanbiedingen te maken die onderling vergelijkbaar zijn.

OOR bouwmanagement zorgt er voor dat de stukken aan deze eisen voldoen. Dit gebeurt door er op toe te zien dat de ontwerpende partijen hun werkzaamheden coördineren. Daarnaast worden de geproduceerde stukken grondig gecontroleerd.

Door deze grondige aanpak zijn de aannemers in staat om daadwerkelijk datgene te offreren wat de opdrachtgever wil hebben. Latere discussies over meerwerken omdat de besteksstukken niet duidelijk of compleet waren, worden hiermee voorkomen.

Meer informatie? Vragen? Neem contact met ons op, klik hier...