Skip to content
Datum: 30-05-2024
Click on the slide!

OOR bouwmanagement

Click on the slide!

Ontwikkeling

Click on the slide!

Ontwerp

Click on the slide!

Realisatie

Click on the slide!

Bouwmanagement

Ontwikkelingsfase PDF Print E-mail

In de ontwikkelingsfase worden als eerste de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever geÔnventariseerd. Op basis hiervan worden in een programma van eisen heldere en reŽle doelen en uitgangspunten geformuleerd. Hierin worden ook zaken als budget en tijd opgenomen.

Verder inventariseert OOR bouwmanagement het bestemmingsplan en de eventuele overige van toepassing zijnde regelgeving. Aan de hand hiervan vindt er zo nodig overleg plaats met vergunningverlenende instanties.
Uiteraard kan dit alleen als de bouwkavel of het te verbouwen pand bekend is.

Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn bovenstaande zaken leidraad bij de verwerving van de grond of de pand.

Door dit grondig te doen, worden er in dit stadium al goed doordachte keuzes gemaakt. Hierdoor wordt voorkomen dat men later in het bouwproces zaken alsnog wil aan passen die de procesgang in meer of mindere mate ernstig verstoren.

Meer informatie? Vragen? Neem contact met ons op, klik hier...