Skip to content
Datum: 15-04-2024
Colofon & Disclaimer Print E-mail

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.oorbm.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.oorbm.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

OOR bouwmanagement en andere partijen die bij hebben gedragen aan deze website sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.oorbm.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.oorbm.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

 

Privacy verklaring
Indien u persoonlijke gegevens achter laat op onze contactpagina, zullen deze alleen gebruikt worden om contact met u op te nemen over hetgeen u gevraagd heeft. Uw gegevens zullen nooit voor andere doeleinden (bv mailings) gebruikt worden en/of aan anderen ter beschikking gesteld worden.

 

Algemene voorwaarden:
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
U kunt hier een exemplaar downloaden.

Om onze Algemene voorwaarden te kunnen lezen, heeft u een PDF-reader nodig, bijvoorbeeld Foxit of Acrobat reader.
Deze kunt u hier laden.

alt alt

 

Adresgegevens
OOR bouwmanagement
De Grutto 84  3972 PD  Driebergen
telefoon: 0343 - 533381 | mobiel: 06 - 26640181
email: klik hier
kvk: 30223179 | BTW nr NL1764.01.015.B01

 

 

Contactinformatie

OOR bouwmanagement
De Grutto 84
3972 PD Driebergen
tel : 0343 - 533381
mob : 06 - 26640181

email: klik hier...